شکواییه اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه

در صورتی که شخصی با وجود داشتن شناسنامه و ادعای مفقود شدن آن اقدام به اخذ شناسنامه المثنی کند، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32