شکواییه عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از پیدا کردن شناسنامه اصلی

در صورتی که شخصی شناسنامه خود را مفقود کرده و اقدام به اخذ شناسنامه المثنی نموده است، اگر پس از یافتن شناسنامه اصلی در مهلت قانونی (10 روز) برای تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه مراجعه نکند، مرتکب جرم شده و با استفاده از نمونه شکواییه فوق می‌توان علیه وی طرح شکایت نمود.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32