شکواییه برداشت مبلغ بیش از مقدار مشخص شده به عنوان حق بیمه توسط کارفرما

در صورتی که کارفرما مبلغی بیش از مقدار مشخص شده در قانون برای حق بیمه، از حقوق بیمه شدگان برداشت کند، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند مطابق قانون تامین اجتماعی و به موجب نمونه شکواییه مذکور علیه وی شکایت نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32