شکواییه استفاده از مزایای تأمین اجتماعی با اسناد خلاف واقع

در صورتی که فردی به استناد مدارک و اسناد خلاف واقع و متقلبانه از مزایای مربوط به تأمین اجتماعی استفاده نماید مرتکب جرم شده و شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه مذکور علیه وی شکایت کیفری نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32