شکواییه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

در صورتی که کارفرمایی حق بیمه شخصی را در موعد مقرر پرداخت نکند، شاکی می تواند مطابق قانون تأمین اجتماعی با ارائه نمونه شکواییه مذکور علیه وی شکایت کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32