شکواییه عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری

در صورتی که کارفرمایی از آزمایش کردن دستگاه ها، ماشین آلاتی که انجام آزمایش بر روی آنها ضروری است امتناع کند، مرتکب تخلف شده و شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه مذکور علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32