شکواییه اعلام افلاس برای فرار از دین توسط مستدعی ثبت

در صورتی که مستدعی ثبت در دعوای مربوط به ثبت ملک محکوم گردد اما برای فرار از دین اعلام افلاس نماید، شاکی (محکوم‌له) می‌تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق او را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :