دادخواست ملاقات فرزند

در صورتی که یکی از زوجین حضانت طفل را بر عهده داشته و به هر دلیلی مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک شود، طرف دیگر می تواند ملاقات فرزند خود را از طریق نمونه دادخواست فوق تقاضا نماید.


درخواست ملاقات فرزند

 

1 – درخواست ملاقات با فرزند در دو حالت قابل تصور است :

الف ) هنگامی که زوجین پیش از طلاق ، جدا از هم زندگی می کنند و والدی که فرزند با او زندگی می کند مانع دیدار فرزند با والد دیگر می شود .

ب ) پس از جدایی هنگامی که دادگاه حضانت را به یکی از والدین می سپارد . در این حالت نیز ممکن است والدی که حضانت طفل بر عهده اوست از ملاقات فرزند با والد دیگر خودداری کند .

2 – در این موارد فرد می تواند با طرح دعوا نسبت به احقاق حق خود مبادرت نماید .

3 – کسی که می خواهد تقاضای ملاقات کند ، ممکن است مدتی درگیر این موضوع بوده و تا رسیدن به خواسته خود زمانی طول بکشد ، لذا برای اینکه زودتر به خواسته خود برسد و بتواند فرزندش را ملاقات کند می تواند تقاضای دستور موقت را نیز بخواهد . این درخواست را می تواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی خود که همان ملاقات با فرزند است ، نیز مطرح نماید .

4 – خواهان دعوا باید دادخواست خود را به دفاتر الکترونیک قضایی تحویل دهد .

5 – در این دعوا خوانده والدی است که فرزند با او زندگی می کند و خواسته نیز ملاقات فرزند می باشد .

6 – خواهان باید کپی مصدق مدارک شناسایی خود را همراه دلایلی که دارد به دفاتر الکترونیک قضایی تحویل دهد . از جمله مدارکی که خواهان می تواند به آن استناد نماید شهادت شهود است که گواهان می توانند بر ممانعت طرف مقابل از ملاقات با فرزند شهادت دهند . همچنین درخواست تحقیقات محلی نیز می تواند جزء دلایل خواهان باشد .

7 – این دعوا غیر مالی بوده و در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد .

8 – در ماده 54  قانون حمایت خانواده آمده است چنانچه فردی که حضانت با اوست مانع ملاقات فرزند با افراد ذینفع شود برای بار اول به مجازات نقدی و در صورت تکرار مجازات حداکثری برای آن پیش بینی شده است .

9 – در قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم ماده 632 نیز آمده است اگر طفلی به کسی سپرده شده باشد و اشخاصی که حق مطالبه دارند ، طفل را مطالبه نمایند و وی از دادن طفل خودداری نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود .

10 – لذا چنانچه ملاحظه می شود ضمانت اجراهایی نیز جهت جلوگیری از ملاقات فرزند در قانون پیش بینی شده است که می توان از آنها سود برد .

11 – در قانون مدنی در ماده 1174 نیز آمده است در صورت اختلاف بین والدین در زمان و مکان و سایر جزییات ملاقات با فرزند ، دادگاه به این موارد رسیدگی کرده و آنها را مشخص می نماید .

12 - رای صادره از دادگاه قابل اعتراض است و معترض می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ  رای در دادگاه تجدیدنظر استان از رای صادره تجدیدنظرخواهی کند .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :