فرم اعسار از پرداخت محکوم به

در صورتی که شخصی تمکن پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد، برای طرح اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌تواند از نمونه فرم اعسار از پرداخت محکوم‌به فوق استفاده کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32