فرم استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

در صورتی که شخصی تمکن پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست خود به دادگاه، از نمونه فرم اعسار از پرداخت هزینه‌های مذکور نیز  استفاده کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :