پرونده مطالبه طلب بابت یک فقره سفته (شورای حل اختلاف)

در صورتی که دارنده سفته در پی مطالبه طلب خود از شخص بدهکار است، می‌تواند با رجوع به پرونده فوق اطلاعات لازم در خصوص این موضوع و اجرای حکم آن را کسب نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود