پرونده تقسیم منزل (اجرای احکام)

در صورتی که شریک املاک مشاعی قصد تقسیم منزل را داشته باشد می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات و روند موضوع و نحوه اجرای حکم آن مطلع گردد.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود