پرونده ابطال معامله (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی خواهان ابطال معامله صوری است، می ‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده مذکور و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی به موضوع و اجرای حکم آن  اقدام نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود