پرونده اهمال در نگهداری حیوانات

در صورتی که به موجب اهمال در نگهداری حیوانات، آسیب یا خسارتی به شخصی وارد شود، شخص آسیب‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب آگاهی از جریان رسیدگی علیه صاحب آن حیوان شکایت کند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود