پرونده خرید و نگهداری مواد محترقه

در صورتی که شخصی مواد محترقه بخرد یا نگهداری کند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در نمونه پرونده مذکور می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود