لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تهدید به قتل

در صورتی که شخصی از جانب دیگری تهدید به قتل شود، پس از صدور کیفرخواست و به منظور شرکت در جلسه رسیدگی می تواند از نمونه لایحه دفاعیه فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :