لایحه دفاعیه تحریر ترکه

در صورتی که شخصی خواهان تحریر ترکه ( تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی) و منظور نمودن آنها در لیست اموال متوفی پس از تقدیم دادخواست اصلی است، می‌تواند با رجوع به نمونه لایحه فوق اطلاعات لازم را به دست آورد.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :