پرونده صدور گواهی انحصار وراثت

در صورتی که شخص ذینفعی متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت است، می‌تواند مراحل مختلف آن را از تقدیم دادخواست تا صدور رای در این قسمت مطالعه نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود