لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه دین

در صورتی که شخصی علیه دیگری مدعی مطالبه دین شود، خوانده می‌تواند با مراجعه به نمونه لایحه دفاعیه فوق و به منظور شرکت در جلسه رسیدگی به دادخواست تقدیمی خواهان پاسخ دهد.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32