لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی پرونده معاونت در اخذ گذرنامه و تحویل شناسنامه به دیگری

درصورتی که متهم پرونده معاونت در اخذ گذرنامه و تحویل شناسنامه به دیگری درصدد تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی است می‌تواند به نمونه لایحه دفاعیه فوق مراجعه کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32