لایحه افزایش خواسته

در صورتی که خواهان به موجب لایحه تکمیلی قصد افزایش خواسته را دارد، می‌تواند از نمونه لایحه افزایش خواسته فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :