لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده انتقال سهام

در صورتی که یکی از طرفین در پرونده انتقال سهام قصد تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از دادگاه بدوی را دارد می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق  اقدام نماید.‌

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :