درخواست دستور موقت در پرونده بورس

در صورتی که شخصی متقاضی صدور دستور موقت در پرونده بورسی از هیئت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است، می تواند از نمونه درخواست فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :