شکواییه 1-شهادت کذب 2-سو استفاده از موقعیت شغلی

در صورتی که شخصی با ادای شهادت کذب و  سو استفاده از موقعیت شغلی خود موجبات تضرر دیگری را فراهم آورد، متضرر می‌تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق از او شکایت نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32