دادخواست اعتراض ثالث به مصادره خودرو

در صورتی که در دعوای مصادره اموال، شخص ثالث نسبت به دادنامه بدوی معترض است، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق اقدام نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32