print-icon

دادخواست جلب ثالث در پرونده استرداد سند تجاری

در صورتی که یکی از طرفین دعوای استرداد سند تجاری درصدد جلب ثالث است، می‌تواند با مطالعه نمونه دادخواست فوق نسبت به تقدیم دادخواست جلب ثالث اقدام نماید.

جلب شخص ثالث

 

1 – گاهی در دعوایی که بین خواهان و خوانده در جریان است یکی از طرفین برای تقویت موضع خود جلب شخص دیگری را در دعوا لازم می‌‌بیند.

2- قانون آیین دادرسی مدنی در این حالت می‌گوید کسی که می‌خواهد ثالث را جلب کند باید تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود را بیان کرده و تا سه روز پس از جلسه اول دادخواستی را مبنی بر جلب ثالث به دادگاه ارائه دهد.

3- همان طور که ملاحظه می‌شود آنچه مهم است این درخواست تنها در جلسه اول دادرسی قابل طرح می‌باشد. البته فرقی نمی‌کند اولین جلسه در دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر. حتی در مرحله واخواهی نیز این امکان وجود دارد. در مرحله واخواهی، کسی که می‌خواهد واخواهی کند باید درخواست جلب ثالث را با دادخواست واخواهی همزمان به دادگاه بدهد. کسی هم که در واخواهی جایگاه خوانده را دارد می‌تواند در جلسه اول رسیدگی به واخواهی دلایل خود را بیان کرده و تقاضای جلب ثالث را بنماید. وی باید تا سه روز پس از رسیدگی، دادخواست جلب ثالث را ارائه دهد.

4- باید توجه داشت رعایت مهلت سه روزه نیز در این مورد مهم می‌باشد و اگر خارج از این مدت دادخواست جلب ثالث داده شود به آن رسیدگی نخواهد شد.

5- در صورتی که دادخواست جلب ثالث رد شود این قرار به تنهایی قابل تجدیدنظر نیست بلکه با حکم راجع به اصل دعوا می‌توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد.

6- شخص ثالثی که جلب می‌شود خوانده محسوب می‌شود و مقررات خوانده بر او اعمال می‌شود.

7- دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث همزمان با هم رسیدگی می‌شود اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد دعوای جلب ثالث بخاطر تاخیر در رسیدگی دعوای اصلی طرح شده است دو دعوا را تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌نماید.

 

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست ولایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128096 و 02166578232 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

ثبت نظر :