2: درخواست صدور اجرائیه

در صورتی که محکوم له پس از قطعی شدن رای خواستار صدور اجرائیه است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست فوق اقدام نماید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود

15 اسفند 1395
اصغر امیر بقایی حق

درخواست صدور اجرائیه پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32