دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت (شورای حل اختلاف)

در صورتی که زوجه خواهان مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت خود باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه دادخواست فوق  و کسب آگاهی از شرایط و چگونگی آن اقدام نماید.

اجرت المثل ایام زوجیت

 

1 – در مورد اجرت المثل ایام زوجیت در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده صحبت شده است .

2 – در قانون مدنی در تبصره ماده 336 آمده است : " چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . "

3 – در ماده 29 قانون حمایت از خانواده نیز آمده است : " دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و ... . "

4 – چنانچه از قانون بر می آید برای تعلق اجرت المثل به زوجه وجود چند شرط در نظر گرفته شده است .

5 – اول اینکه زوجه باید کارهایی را انجام داده باشد که شرعا لازم نبوده انجام دهد . دوم اینکه کارهایی که انجام می داده عرف برای آنها دستمزد در نظر داشته باشد . سوم اینکه کارهای انجام شده به درخواست زوج بوده باشد و دیگر اینکه زوجه قصد تبرع و رایگان انجام دادن آنها را نداشته باشد .

6 – اجرت المثل زمانی به زوجه تعلق می گیرد که زوجه آن را از دادگاه بخواهد .

7 – زوجه می تواند با تنظیم دادخواست و ضمیمه کردن مدارک خود از دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت خود را درخواست نماید . زوجه به عنوان خواهان و زوج به عنوان خوانده در دادخواست عنوان می شوند . مدارک زوجه شامل مدارک شناسایی خود و سند ازدواجش با زوج می باشد . مدارک دیگری مانند شهادت شهود ، ارجاع به کارشناسی و ... را نیز می تواند ضمیمه مدارکش نماید .

8 – زوجه دادخواست و مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می دهد .

9 - دادگاه رسیدگی کننده به این دعوا می تواند شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده باشد .

10 - دعوای مورد نظر مالی بوده و قابلیت اعتراض دارد و هریک از طرفین پس از صدور حکم می تواند نسبت به آن اعتراض نماید .

11 - لازم به ذکر است زوجه باید مواردی را که در شماره 5 به آن اشاره شد را در دادگاه ثابت نماید .

12 - ممکن است این درخواست ضمن رسیدگی به دعوای طلاق مطرح شود . یعنی زوجین در حال متارکه باشند . در این وضعیت نیز دادگاه با درخواست زوجه به این موضوع نیز رسیدگی می نماید . در این مورد نیز زوجه باید موارد مذکور در شماره 5 را در دادگاه ثابت نماید . همچنین باید توجه داشت که در این مورد درخواست طلاق باید از جانب زوج انجام شده باشد وگرنه این موضوع قابلیت طرح ندارد .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :