قرارداد پیمان

در صورتی که قراردادی در قالب حقوقی پیمان منعقد شود، طرفین آن، کارفرما و پیمانکار می‌توانند از نمونه قرارداد پیمان مذکور استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :