قرارداد اجرای عملیات گچ‌ کاری

در صورتی که کارفرما و پیمانکار در پی انعقاد قراردادی با موضوع اجرای عملیات گچ و خاک و سفیدکاری و اجرای ابزار زنی باشند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32