دادخواست تقابل ابطال وکالتنامه

در صورتی که خوانده در دعوای اصلی متقاضی طرح دعوای تقابل ابطال وکالتنامه باشد می‌تواند با مراجعه به نمونه دادخواست تقابل ابطال وکالتنامه اقدام نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32