قرارداد پیمانکاری خدمات مهندسی

در صورتی که شخصی قصد انعقاد قرارداد پیمانکاری به منظور استفاده از خدمات مهندسی مشاور و تأیید صورت وضعیت عملیات ساختمانی را داشته‌باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات مهندسی استفاده‌کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32