قرارداد پیمانکاری پروژه ساخت

در صورتی که می‌خواهید قرارداد پیمانکاری اعم از اصلی، فرعی، احتمالی با موضوع پروژه ساخت منعقد کنید، می‌توانید به نمونه قرارداد مذکور مراجعه نمایید.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :