قرارداد پیمانکاری تدوین استاندارد ملی

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری تدوین استاندارد ملی و کسب شماره ملی از موسسه مربوطه است، طرفین آن می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :