قرارداد طراحی و محاسبه ساختمان

در صورتی که می‌خواهید قرارداد پیمانکاری با موضوع طراحی و محاسبه ساختمان منعقد نمایید، می‌توانید به نمونه قرارداد فوق مراجعه نمایید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :