قرارداد عملیات کنده‌کاری و شیارزنی

در صورتی که در پی انعقاد قراردادی با موضوع عملیات کنده‌کاری و شیارزنی و برق‌کاری هستید، می‌توانید به نمونه قرارداد پیمانکاری فوق مراجعه نمایید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :