قرارداد آسانسور

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، طراحی و خرید آسانسور است، طرفین آن، کارفرما و پیمانکار،  می‌توانند به نمونه قرارداد فوق مراجعه نمایند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :