قرارداد ترمیم کف، ساخت بتن و بتن‌ ریزی

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، ترمیم کف، ساخت بتن و بتن‌ریزی باشد، می‌توانید از نمونه قرارداد فوق استفاده کنید.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :