قرارداد نقشه‌ برداری

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، نقشه‌برداری است، طرفین آن، کارفرما و پیمانکار، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :