قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

درصورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح باشد، طرفین آن، کارفرما و مهندس مشاور، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده کنند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :