قرارداد حفر چاه

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری حفر چاه است، طرفین آن، کارفرما و پیمانکار، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

17 آذر 1396
سید علی سرمدی

موضوع قرارداد پیمانکاری حفر چاه است، طرفین آن، کارفرما و پیمانکار پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32