قرارداد خدمات شهری

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، خدمات شهری از قبیل نظافت، جمع‌آوری زباله و پاک‌سازی اماکن عمومی باشد، طرفین آن می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :