قرارداد استفاده از خدمات مهندسی مطالعات، گزارشها، نقشه ها و طرحهای تهیه شده در پروژه

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، استفاده از خدمات مهندسی مطالعات، گزارش‌ها، نقشه‌ها و طرح‌های تهیه شده در یک پروژه باشد، طرفین می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده کنند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :