قرارداد ساخت و نصب کانال های هوا

در صورتی که موضوع قرارداد، ساخت و نصب کانال‌های هوا باشد، طرفین آن می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :