قرارداد خرید تجهیزات و اجرای طرح تغذیه پست

در صورتی که  در پی انعقاد قراردادی با موضوع خرید تجهیزات و اجرای طرح تغذیه پست اختصاصی ساختمان هستید، می‌توانید به نمونه قرارداد پیمانکاری فوق مراجعه نمایید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :