قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

در صورتی که موضوع قرارداد، نصب دستگاه کنترلر هوشمند تأسیسات حرارتی ساختمان است، طرفین آن می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :