قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

درصورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات ساختمانی است، صاحب‌کار می‌تواند جهت انعقاد قرارداد با مهندس ناظر به نمونه قرارداد فوق مراجعه نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :