1: قرارداد استفاده از حق ارتفاق

در صورتی که موضوع قرارداد، استفاده از حق ارتفاق است، طرفین آن، مالک و صاحب حق می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده کنند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32