قرارداد طرح و ساخت (EPC)

در صورتی که پیمانکاران بزرگ در پی انعقاد قرارداد طرح وساخت (EPC)  به منظور اجرای پروژه‌های زیربنایی هستند، می‌توانند به نمونه قرارداد فوق مراجعه نمایند.

قیمت : 1,500,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :