قرارداد صورت وضعیت

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، تهیه و تنظیم صورت‌وضعیت است، طرفین می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :